Hej!

Det är är en enkel dumpningsplats för predikningar och texter jag använder i de församlingar där jag är pastor. Kyrkornas egna hemsidor är:

korskyrkan.filipstad-hallefors.se

och

vasakyrkan.net

 

Texterna på den här bloggen är inte ämnade som färdiga publikationer utan är helt enkelt mina utkast… det innebär också att de kan vara fulla av citat ur böcker eller texter på nätet, googlade uppgifter eller sånt jag bara hört någonstans… allt utan fotnoter eller hänvisningar. När man gör ett utkast kan det också vara så att man ”snor” ett stycke från någon annans text. Ofta omarbetas materialet i ”talande stund” då jag använder utkasten som minnesanteckningar och ”stödord”, inte texter som läses rakt av.

Därför kanske du inte känner igen allt i texterna från det du hört mig säga. Undrar du var jag fått en viss uppgift ifrån är u välkommen att kontakta mig så ska jag försöka få fram det så gott det går.

Varmt välkommen!

/Peter

 

 

You must be logged in to leave a reply.